16:15T5DY4322
Från: nicelandat 16:14
17:05T5TK1795
Från: istanbul istlanded 16:28
16:30T5D82854
Från: london lgwankommer 16:40
15:35T2VY1265
Från: barcelonaankommer 17:35