Bokning / Reception / Transfer

Boka över internet här
Bokning/Reception:
08 – 591 131 40
0706 70 70 37

Parkering/Allmänt: info@mabypark.se
Hotell: hotell@mabypark.se

Besöksadress / Postadress

Måby Park AB
Måby 111
195 91 Märsta

 

Org.nr.556958-5929