Dag att lämna bilen:
...
Datum planet landar Arlanda:
...
Reg.nr